Copyright © All rights reserved. Made By Serif.

Baneregler for Molde Tennisklubb

 

1. Spilletid for MTK medlemmer er:


Mandag 16:00-22:00
Tirsdag       ingen
Onsdag  16:00-22:00
Torsdag  16:00-22:00
Fredag        ingen
Lørdag    08:00-14:00
Søndag   14:00-22:00

 

 

2. I denne tiden er det kun MTK medlemmer som kan benytte banen, med unntak av pkt. 3

3. Gjestespillere med adresse utenfor Molde kan benytte anlegget, men da i følge med et MTK medlem.

4. Ved spillekø må medlemmer med gjestespiller vike umiddelbart. Gjestespillere stiller alltid bak i køen.

5. Ved offisielle klubb-dager, treninger, eller annonserte turneringer er alle banene reservert dette arrangementet.

6. Banen skal kostes etter bruk, dersom ikke annet er avtale med andre spillere som overtar banen umiddelbart.

7. Ballrør, punkterte baller og annet kastes i søppelkassen.

8. Lysanlegget slukkes etter bruk.

9. Anlegget skal låses etter bruk.

10. Brudd på baneregler kan føre til bortvisning fra anlegget og utestengelse fra klubben.

STYRET